"Bazeni" za skatere nažalost su vrlo rijedak prizor na našim prostorima zbog njihove tehničke izvedivosti. Mi se uspješno suočavamo sa tim izazovom!

Pool

"Bazeni" za skatere nažalost su vrlo rijedak prizor na našim prostorima zbog njihove tehničke izvedivosti. Mi se uspješno suočavamo sa tim izazovom!