Većina postojećih skate parkova sastoji se od rampi. Running-up rampe i funboxes određuju izgled tih parkova, a dizajn i kvaliteta naših parkova je ono što ih razlikuje od ostalih!

Ramp park

Većina postojećih skate parkova sastoji se od rampi. Running-up rampe i funboxes određuju izgled tih parkova, a dizajn i kvaliteta naših parkova je ono što ih razlikuje od ostalih!

OFF

0 bytes